ציפור כחולה בסבכים

חובקת ענפי עולם

בגיא חקל תפוחים

תרין קולה לכולם.

 

קולה יבקע מחשכים

יחבוק כתפי אדם

ושיר יעל מעמקי מצולות

בין יבשה ובין ים

 

לרוות פני תבל

להעלות בת שחוק

לשמח לבב אנוש

לקרוב ולרחוק

את השלום לדרוש.