ראיתי אותך מרחוק ולא אזרתי אומץ להתקרב. ראיתי אותך מרחוק ובכל זאת הבחנתי היטב בשיער שהתחיל שוב לצמוח בידיים ששמוטות לצידי הגוף ללא כח בעיניים השקועות הכבויות בגוף השביר הזה שמתאמץ כל כך לחיות ובהבזק עברה לי בראש תמונה מהימים ההם, הטובים כשעדיין לא ידעת כאבים חזרת אלי מלאת חיות מחייכת צבעונית... וכשכיביתי את הזיכרון והבטתי בך שוב היום ראיתי אותך בשחור לבן