"אני הגבר ראה עני בשבט עברתו" (איכה ג,א) לזכרו של יצחק אברמוביץ ז"ל. -------------------------------------------------- איש בודד בחלון מביט בעד משקפיו, מעבר לעיני הזמן אל נוף הווה אל נוף ילדות אל נוף חורבן. כי ראה גם ראה עני בשבט עברתו מנגינת געגועים יהודית מהבית אשר חרב ועמו עולות תמונות עיי חיים ומשפחות מעלי צחוק ודמע, מה נותר לו? מה נותר? נווה הפך מדבר. שנים עוברות. בכל פעם ששם אעבור ארים ראשי שלש קומות אשאל האם עדיין שם מביט בעד משקפיו או בעיני רוחו מבעד עב.