ברעידת אדמה המהפכנית תזרח השמש;
המוני רעבים וקשי-יום יזקפו גו.
נהר שוצף של תמורות, כמקרן שפע יגיח;
ישטוף את העולם בנחשוליו.

תחת סַעֳר השינויים עד הררי חושך התבל תזדעזע;
מעל נירים וּשדות עמוד השחר ילבלב.
כל עני ואביון לפת-לחם יִתְווַדֵעַ.
כל אחד לבטח יִשֵב!

הלאה האדונים והגנראלים!
חרפת-מעשיכם לעד.
לא נחמול לכם ולא נִסְלַחָה!
עתיד מלכותכם נִפְקָד!