מה ביקשתי? אני כל כך רוצה לבכות... לשכב ולבכות בלי סוף... להוריד דמעות באמת באמת לכאוב את הקודש לא סתם להוריד... לכאוב את הריחוק מהקב"ה... אני כל כך רוצה להתקרב אליך... אילו היתי יודע את כוחה של המילה... אילו הייתי באמת כואב את הדמעה... אוי! "זכור זאת לעבדך..." אבא באמת... "אמרתך חייתני..." אני כל כך אוהב אותך!!! תן לי דמעה אחת דמעה של קודש אליך... בבקשה...