הייתי צריכה קצת שקט לחשוב, להבין מה אירע ביננו, בהעדרנו... לאן נעלם אותו הניגון שכתבנו וששרו לנו רגעים ומציאות ופתאום צעק לי השקט והתבלבלו מחשבות ולא היה עוד אנחנו, עבר או נוכחות היה רק זמזום המזכיר את אותו הניגון ששכחנו, עד אשר דעך...