יוליה אנד

עטור מצחך זהר שחור

האור בקצה המנהרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה