כשתגיע תדפוק, פעם אחת, פעם שניה, פעם שלישית. אם אין תשובה תצלצל. אני ישנה וליבי ער. אם אין תשובה אל תלך לשכנה. המפתח שלי זה לא המפתח שלה. אולי תצא לשווקים, לרחובות, שמא יצאתי לחולל. בלבן. מותש מיומך תחזור, הדלת כבר תהיה פתוחה. השמועה תעשה לה כנפיים, בא גואל. ארוחה חמה תחכה ואני רחוצה, רעננה. אשאף בשקיקה כל גרגיר אבק שאספת בדרכך. הן באת בדרך רחוקה וארוכה. הנה, קול דודי דופק..