1/6/2004 ארבעה קוים אנכים וקו אחד חוצה ועוד ארבעה ועוד אחד חוצה. חמש קבוצות קוים ועוד שניים ניצבים. על קיר בטון בכלא חיי חורטת קוים לדמותי.