זאת העיר שלך

תל - אביב

כל הזמן מעודכן

תל - אביב

גם עירני רוב הזמן

. תל - אביב

, ככה , מתחמק מהבדידות

, לא מרגיש ת´עצבות

. . לא מקשיב ל

אני

כבר לא מגיעה

לתל - אביב