מהי ההסטוריה? תמונת זכרון העבר או שמא מראת מציאות העתיד? האם מאורע שהיה אכן קרה או שמא קיומו הוא סובייקטיבי ממוסגר בחוויה אישית עצמית, עצמאית. העובדות מקבלות תפנית ותכלית לפי עיניו ולבו של הזוכר.