יד חותמת יד. לעד. חריטת עצמי בתוך שלולית היין מטפטף בינות שועלי המעיין נובעים מתוך ה כלום. שומע אד מתנשא מערפל חושי מצמצם ראות מצלצל. מחריש אוזני מרוב לחישות. א י נ ס ו פ י ו ת גומע נשימה אחרונה הריאות נאנקות. רוח חרישית דוקרת עצמות אדם חודרת. ע צ ם ע צ ם. לא פוסחת, באדיקות. עצמותִי מתגלגלת מדרדרת נופלת. על שבר כלי ו מ ת ר ס ק ת - - -