מתי תצחק לי שוב תעטוף אותי במילים ובשתיקה בניגוד לכל הגיון שקיים בעולם אני שלך