התנתקות

מהמחשבה

שזה הולך לקרות

התנתקות

ממה שהתקשורת

מאכילה אותנו

כי זה מה שהם רוצים שנחשוב -

שזה אכן הולך לקרות

אז תתנתקו מזה כבר!

כי אופטימיות

זה לא חלומות באספמיה

אופטימיות ע-ו-ש-י-ם

תתנתקו כבר!!