כל ההויה מתבררת השמים מתגלים האור יוצא מלטף מרכך אור תשובה... הקודש ואני דם ובעיני דמעה את האמת אני רוצה! להיות קודש לחיות טוהר להיות מי שאני באמת... ללמוד להתעלות להתאדר בגבורה להתאזר והקודש יאיר האש עם המים השמים עם האדמה הטוב עם הרע הכחול עם האפור הירוק עד עם הלבן הסתמי טוהר אמיתי של גילוי קודש...