זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו-כולם בנתיב החכמה ליוצר-כל יכוונו

מנגינה מתוקה של ערגה

הַמָתָנַה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה