זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו-כולם בנתיב החכמה ליוצר-כל יכוונו

הַמָתָנַה

דוד ושאול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה