זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו-כולם בנתיב החכמה ליוצר-כל יכוונו

טבע שלך

הַמָתָנַה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה