זה נגמר הד כבר לא אשמע קול הלחישה מן ההרים שהדהד בחוזקה באוזניי, פסק. השקט כמו סכין עכשיו, חותך, חתכים - חתכים, את גופי. זה נגמר הד כבר לא אשמע ההד שעליו נעמד נפל, וקולו בחלל נעלם.