הכוכבים שמעל

הירח שזורח

הפסיעות האחרונות על החול הלח

מטיפות הגשם האחרונות של החורף

הגאות והשפל

שלוקחים את העבר

פעם מרחיקים

ופעם הוא כל כך קרוב

עד שהדמעות זורמות

והגוף עומד מלכת.