שביל קטן יוצא מתוכי למה אתה רוצה אותי? אני דוחה אותך ואתה נלחם נלחם, על מה שלא קיים שביל קטן יוצא מתוכי ללא שום כוונה אני לא רוצה אותך אתה ממשיך אתה נלחם נלחם, על מה שלא קיים!