הוא הלך בנינו,

עבר שוב ושוב.

חיפש את מקומו,

התיישב, עזב

והמשיך הלאה...

 

הוא עומד מעלינו,

ואנחנו לא יודעים.

הוא יושב לצידנו

,ואנחנו לא רואים

אבל כשהוא שוכב

אנחנו מרגישים.

 

הוא הולך בנינו

ובוחר אחד אחד

בקפידה,

בלי טעויות

יש עוד כאלו

שצריכים לחיות.