אני פוחדת להיעלם

עם זאת אני ממשיכה במעשיי

אני פוחדת להרוס לעצמי

את הדבר הכי חשוב לי - אני!

אני לא יודעת איך להשתחרר

או איך להפסיק

וזה סוג של מעגל , אני מנסה

אני אומרת- קובעת!

היום אני לא עושה את זה!

אבל זה קורה כבר לבד

אני כבר לא שולטת על עצמי

על הדבר שהכי חשוב לי - אני!

החלקים מבפנים מתחילים להתפורר

שום דבר לא נשאר שלם

אני פוחדת להיעלם, להרוס

לא יודעת להשתחרר,

לא מצליחה להפסיק

נכנסת למעגל

מנסה לקבוע - אני כבר לא שולטת על עצמי

על הדבר שהכי חשוב לי- אני!