פעמון הגשם חרוט 

בפעמון  הסתו   נושב רוח

רעוע בית הפעמון

 רע מזג האדון

אלפי חולמים מדפקים על בית הפעמון

 אלפי שנים מחכים לאדון.

 

מרחקים של  רוח  וחום

 הם בין החולמים לאדון

 

 החלומים הם רבים אך הטועים רבים יותר

  יש

החולם על הפעמון שבתוך ארמון

יש החולמים על הפעמון שהוא רק חלום

 פעם בפעם חולם אחד שהוא האדון הוא הוא הפעמון

 

 בערי החולמים מעט    המחפשים

 וגם הם הטובעים בים של תעתועי  צליל הפעמון