במעלה כביש ישן ולח

צמח שנודד  לאור עזבון  אהובתו

מהלך הצמח לבדו

רק תשוקה לנקמה

להשיב את כבוד

האבוד

להשיב את

אהובתו את אדמתו

את החול

את המים המלוחים

ואת הפצמרים השורקים

את שמחת החיים

את החיילים הצועדים

למות למען המולדת

ולא לרמוס את עלי  ואת שורשי

העמוקים שנתלשו ללא רחמים

 ללא תקוה  רק בגלל פקודה