דרך סלולה

היא למות,

אך דרך עפר לאושר

ללא סימנים חסרת אנשים

חסרת סימני כפות רגלים

חסרת אנשים שהלכו והצליחו.

 

אך בדרך הסלולה

 מאות כפות רגלים

הלכו בא

  והצליחו

למלא את משימתם

והדרך לאושר מלאה אכזבות,

ודכאונות ,ומאות גלגולות.

וכולם רצו להגיע לאושר