נר בחלון  מבט עיניי מזוגג                                                

על חלון שקוף שחור

בנופלי על מיטת אפריון

ראיתי אנשים חולים אנשים

בחולמי

ביקיצתי זיעה על גרוני

חרב על לבי

ביוצאי מביתי גשם שחור שקוף

חלמתי וטל יוצא מגרוני

גרוני יצא קול חולים קול

מפרפר קול

 

בהיותי בים ראיתי ילד  טובע בתוך חול

וארמון ממים

ראיתי דגים דגים בני אדם

ראיתי את תוכי את לבי וקרביי

שקופים שחורים

 

חלמתי וטיפות חול על לשוני

ויורדות במורד גופי

גרוני יצא קול מתים קול גרוני נחנק

 

הלכתי מי ים השחורים שקופים                             

לשחר   לביתי                                                    

בכניסתי ראיתי נר על חלון                                               

נר נשמה                                                           

ברור בלי חלון , וילון על חלון                                  

                                                                        

והגרון יבש וחלון שקוף חלון סגור

ועין לא ראתה  שקוף שחור

הגוף חי  ונשמתי מתה או לא יפך

שאלתי ועיניי נפקחו גופי שחור שקוף

לבי חנוק מידיים  חיים   גרוני יבש מחלומות

נשמתי חפשתי ולא מצאתיך