עולה הדיו על עץ

וחופר על רבד אדמה

על אבן חתומה  בדם

תובנות שואבות מים