נרגע בנוגה שקיעות

ופניך שוב נוגות כפני הים

ושוב  נעלמות במדבר חלומות

ופניך שוב  סדוקת

בנוגה המידבר

וגעגועה  לשקיעה

לגלים הנוגים

הנשברים השוברים  מידברות

חלומות