בגשר השלום

דם זורם  לים

מבעד לגשר הדם

 נראה ארגמן

 

ופניהם מטורפים

לחפש סכינים

להגביר את זרם

ההארגמן