לעבוד   למעיין  בתוך מידבר

 

 מעבר לים צעד לפני המעיין

 מתחת לשמים           מידבר

 מעל השמים    מים

 ומפריד  בין מים למים

מעיין