שמש גשם- רוח מי אני? הן אבי--- מזמן ידוע מתגשם אני! ואתה ואתה ואת, אמי, הטובה מנשים? מיהו זה, העני, העני? איך אני? למה אני? יש אני?