מערבולת המים

שנעלמים מבעד לחלון

שחור

במורד של צוק  לבן

עם שקיעה תמידית

אדומה וצועקת ללא

קץ

ורוח מנשבת מבעד

לדף שנמחץ תחת רגלים

של אנשים טובים