עייף וזוחל ועף.

עף הרחק והוא צולל

אל תוך העננים צולל ומתנשף כי האוויר טרי

אז נושמים עבור עוד מנה, עבור עוד כוס יין משובחת

תעוף לך, תעוף לשם

ואל תחזור לעולם

אל תחזור תחזור לעולם.

אני אשיר ואתה תשמע כי למעלה תהיה

ולך אקרה כי למעלה תהיה.

ואתה תשמע כי למעלה תהיה.

כי מרוב שאהבתי אותך אתה למעלה תהיה.

אז תעוף, ולמעלה תהיה.

למעלה תהיה.

 

אני אחזיר, אני אשכח ואהיה שם

שם אהיה, בדיוק שם.

אני אקרה, אקרא גם כן.

ואתה למעלה תהיה,

ולפעמים אראה אותך בקרע שבין שני העולמות,

כי רק כך תוכל לחזור ורק כך נוכל להתראות.

אני אכתוב עליך ואחזור בשימך

כדי לשמר אותך בתוכי ולחוות אותך.

אני חווה אותך ממש עכשיו.

ואתה שלי.
עוד מעט נאכל ביחד.