פעם אחת על פני מים
היה לפני הרבה זמן.
כשראיתי, כשבכיתי, כשהכל נראה גדול ואתה נראה
קטן.
שלווה, נפלא כל כך
מתחת לענן פורח ורד
נושא עיניו למעלה
והנה רוח וקצת שמש.
ימיי אביב לא נגמרים,
וקצת מילים, הרבה מילים...
אלחש לך חלום קטן
פעם אחת על פני הזמן