בילדותי לימדו אותי לבנות את הפאזל
היום אני מתמודד איתו לבד
תמיד יהיה חסר בו חלק
זהו סוד רזי המשחק

סיפרו באיזה שלבים עליי להתחיל
קודם מסגרת ואחרי להכיל
לא סיפרו לי שהוא יהיה לגמריי מוכן
רק שאהיה, לא כאן

לא מצאתי, המשכתי (נתקעתי)
לעתים היה קל
לרוב הרכבתי חלקים שהתאימו בקושי
או לא התאימו בכלל

הרכבתי אוהב היה חסר נאהב (לנאהב, חסרה אהבה)
פירקתי (אולי הטעו אותי בשיטה)
תמיד ספק אם הכיוון הוא נכון
המשך, אי אפשר לעצור את השעון

מחפש מסגרת שאינה בנמצא
מה משמעות הבנייה? עצור. 
המשך יש בעבור מה.  

חמישים ושמונה שנה אני כבר בונה את הפאזל
הוא יהיה מוכן שלא אהיה איתכם כאן