הדסה היא אסתר

מחפשת......... מוצאת.......... מאבדת........... מתפוררת......... מתאמצת........... קמה שוב............ מחפשת........... ...מקווה....

המקום שבו

לא פה וגם שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה