ביני לעצמי,

קבלת החלטות מהירה.

לא משום מנגנון משומן

או מפני הכרות עמוקה,

אלא כי ביני לעצמי, 

את מחליטה.

 

אני שולי ביחסיי עם עצמי.

אין לי עבר, אין לי עתיד,

יש לי הווה, יש לי אותך.

וזה תאמיני,

זו לא את, זה אני.

אני שולי ביחסיי עם עצמי.

 

את המוחלט ואני יחסי,

אני שולי ביחסיי עם עצמי.

 

 

אוקטובר 2005

בשובי אלייך מתורכיה