הספרייה נוטה על צידה

מאיימת ליפול ולהפיל מעליה

את כל ספריה, תכולתה.


להפסיק להיות בית

לתיאודור ואירווינג,

טולקין, פסואה וגרהם,

קירקגור ופגיס.


האם כל אלה אינם יאים לה יותר?

או שמא,

להם, ספריה בבניה עצמית מתוצרת שבדית מסחרית וזולה, אינה יאה 

ואולי סתם, לא חיזקתי טוב את הברגים.