דף לבן, אלוהים אדירים
עשה אותי סופת מדבר
מלא אותי שירה, יצירה
ומעוף- כמו זוג עיניים
מביטות הרבה, מעל קו הרכס
דף חלק, אלוהים אדירים

דף לבן, כמו בן נעורים
שהשמש של הלבנט כבר צרבה
את העיניים, והעור שבכתפיים
הוא שזוף, ובודד
.בודד כמו השמש בשמי הצהריים
דף חלק. אין פה רחמים.

דף חלק, ולא יועילו המילים
והרחמים שתופסים אותו, כמו רשת דייגים
הוא לכוד,ניצוד, והגרון נסתם מהיאוש
שלושה הוא בתים הוא רושם
שלושה בתים על כלום
ורק דף לבן, ומשורר בין המשברים