וביום היא נולדה
מעין ונוס
של החולות הצורבים
קווצות שיערותיה
זרמים ברוח

לא אמות
כי אחיה
ואספר כל מעשיה
ולא אביט כלל
רק אנשום, אנשום לרווחה