תהילים

אלוהיh המזווג זיווגים וממית מתייסרים

בנחיריך, ודאי מתערבבים

ריח דם אהבים

בריח שופכת בתי המתים.

 

שאגות עולות כל לילה על יצוען

ריסיהן נעצמים, צווחות מחשמלות משתתקות.

בריח גומי עשן

בשורת אביב צרוד וישועה,

ישועה שיש בה משום סוף.

 

במצולות ליבנו נזמרה לך תהילים

באשכבה של מעלה

נפארך, נרוממך

מכל בשר

 

לך ומלפניך נשרת

אתה, אלוהי המזווג זיווגים

שיוינו דמותך לעינינו תמיד

אלוה גוויעות