מיהי היד הזרה

האוחזת במאכלת

מונפת אל על

לחתוך בעפר החי?

 

מי זו הרגל

שבפסיעה גסה אחת

רומסת בניין דמעות חי

שנבנה

דמעה אחר דמעה

באלפיים שנות כיסופים?

 

מיהו העלה הנידף הזה

שיהיה כציץ נובל

כי כבר נותק מעץ החיים.

הוא יחלוף עוד רגע קט

עם כל עלי השלכת.