מוקדש לכל אלו שלא יכולים לישון.

 

מה ארוך זה הלילה

הכפור הלילי הביא עמו את הגשם

ודברייך הביאו עמם את הכאב,

את החשש ואת הבלבול.

 

מה ארוכה דרך בני האדם

אדם לעמל יולד

ומה הלאה?

מתי ימצא את אושרו,

את משענתו ,

את אהבתו?

כל כך מתאימים היינו

ועתה אני אכול פחד,

אכול כאב,

כואב.

 

הלילה עוד ארוך

ואני לא מצליח להירדם.

עוד טיפה נפלה

ועוד טיפה נופלת

מעיניי.