ציירתי לי דמעה קטנה.

לזכר אותן שלא יצאו לפועל.

לזכר אותן שהשכל ייבש.

לזכר אותן שהרגש הנדחק דחק לפינה.

לזכר אותן

שהיו

ואינן