בס"ד
התעוררי נשמתי קומי מעפרך
עת גואל מתקרב עת האור מתגבר
גופי כה מכביד שוקע לעלום ללא תחתית
התעלמי נשמתי יופיך הוא ניצחי אין לו לרע מקום לאוחזך
אהוב אותך עד אחרון ימיי אהבת אמת
צערי כה כבד על סאת יסורייך
מי יתן ועלומי יתמלא באור התשובה בעזיבת החטא
ושליחותי תתמלא בעלום השקר עלום שזועק