וכי אומר אותן מילים שנית- מלב אל לב אקרא! ידי אלייך לא אושיט... הו, גאוותי הארורה! וכי יכתים ניב שפתיי בחוליותו את זוך נפשי אנא- את ידך הושיטי, אנא קרבתי דרשי!