צלקת מעטרת את צווארו של אבי. ובי? צילוקי ילדות חבושים בפלסתרים של זמן, קופסאות שימורים מלאות פחד, ואבק השנים המכסה עליהם היטב (כבמחסני הישן, הזנוח).