חדלי לך מהבלי עולם. יחלי לאל עליון! עד אנה תכסי ראשך בטללי דמיון? גדעי מערוגות נפשך עשבי עצבות שוטים. אל יירתע לבך מדרדרי טירוף שורטים. הן דרדרייך הם! ולא לשווא פצעוך... בחכמתם הנוראה, האכזרית לימדוך איכה לטעת עץ חיים בגן טרשי-חול וטומאה. להכות על סלע-לב ולא לחדול עד זוב דמעה.