כּרוּיה אני לפניך
מלך חי וקיים
מטר ושני שלישים
תחת אדמת
.בני הבל

וגם אני
חיה וקיימת
.וזועקת בכל מאודי
ומבכיי
השרים אל מלא רחמים

הם אשר מחיים את
.מותי