עם רוח ערב דואים בי הרהורים על עורבייך שארבו לנקר, כך ניכר בבשרך. ושירך נתייתם.