ישנם פרחים רבים בחוץ. ושמש, ויונה. אני בתוך חדרון חשוך גדלה ומשתנה. אך מה ריחו של דשא? איכה רוחף ענן? ולמה ציפורי מסע רוקדות במעופן? נפשי אינה שלוה בסוהר לא-ל חי צמא לבי! האוכל, מתוך מחנק זה, לגלות את כל שבי?